سازمان زنان ایرانی انتاریو یک سازمان غیر انتفاعی و متکی بر خدمات داوطلبانه است. تلاش ما در جهت ارائه کمکهای اجتماعی با بهترین و دردسترس ترین شیوه های خدماتی به روز به زنان و جامعه ایرانی و دیگر فارسی زبانان و توانمند سازی آنان به عنوان اعضای موثر در ساختارجامعه مدنی  تورنتو می باشد جشن کبوترسفید سازمان زنان ایرانی انتاریو

به افتخار یکصدوپنجاهمین سال تشکیل کشورکانادا برآن شدیم که از بانوان ایرانی- کانادایی که دست آوردهای فوق العاده و ارزنده ای در جامعه ما داشته اند، تجلیل و قدردانی نماییم. درجمعه 13 اکتبر 2017 به جشن ما بپوندید تا با هم در یک شب فراموش نشدنی از بانوان موفق ایرانی- کانادایی درزمینه های: هنر، فناوری وعلوم، آموزش، بهداشت، کسب وکاروخدمات اجتماعی درانتاریو قدردانی نماییم. شما می توانید خودتان یا هر فرد واجد شرایط دیگری را کاندید نمایید. همه بانوان ایرانی- کانادایی ساکن انتاریو می توانند در این برنامه شرکت نمایند

Gala-English-Version-Web


با سپاس فراوان از اسپانسرهای برنامه

JosephAminian-LogoTomograph-Logo